MEER SMAAK.
MINDER PLASTIC.

Brugge Kaas gebruikt zoveel mogelijk duurzame, maar tegelijkertijd ook functionele en betaalbare verpakkingen. Minder plastic, meer gerecycleerd materiaal. Net zoals we zoeken naar de beste smaak, blijven we op zoek naar meer ecologische verpakkingen. Bovendien minimaliseren we de verpakkingen die we gebruiken voor transport. Minder plastic onderweg, dat scheelt. Veel.

Minder plastic in 3 stappen.

01

BETERE CONSUMENTEN-
VERPAKKINGEN

Verpakken kan altijd beter, duurzamer. Daarom zoeken we altijd naar manieren waarop het beter en ecologischer kan. Door op zoek te gaan naar de dunste verpakking, bijvoorbeeld. Waar we een kilogram verpakking kunnen vermijden, doen we dat, zonder in te boeten op kwaliteit, smaak en houdbaarheid. En uiteraard gaan we voor 100% recycleerbare verpakkingen door te kijken naar het type plastic, de zuiverheid, de kleur, enzovoort. Verpakking leeg? Bedankt om mee te recycleren! Daarvoor maken we het je graag makkelijker. Zo kan je de bovenverpakking van je sneetjes kaas losscheuren van de onderverpakking en zo samen in de PMD zak gooien, bijvoorbeeld. Handig.

Naast een dunnere en recycleerbare verpakking, werken we ook op het gebruik van recyclaat. Dit betekent dat er een deel gerecycleerd plastic in de verpakking aanwezig is.

Neem onze sneetjesverpakking en onze cups: die bestaan vandaag al voor respectievelijk 80% en 83% uit gerecycleerd materiaal! Daar zijn we trots op.

02

INTERN TRANSPORT EN DISTRIBUTIE

Onderweg gebruiken we zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal. Zo wordt de melk bij onze veehouders in tankwagens opgehaald. Daarnaast gebeurt de transport tussen kaasmakerij en versnijderij in mobiele rekken die telkens opnieuw gebruikt worden. Een velletje papier is in feite het enige wat we nodig hebben om alles net en veilig te vervoeren.
En de distributie naar winkels en groothandels? Die gebeurt grotendeels met herbruikbare kratten.

03

ONDERZOEK NAAR NOG BETERE VERPAKKINGEN

Blijven onderzoeken, blijven verbeteren.

Samen met Pack4Food en andere onderzoeksinstellingen ondersteunen we mee het onderzoek naar duurzamere verpakkingen. Het CIRCOPACK project geeft bedrijven bijvoorbeeld de nodige bagage en tools om hun verpakkingsbeleid zo optimaal mogelijk af te stemmen op de circulaire economie, zonder de functionaliteit en veiligheid van hun verpakkingen te verliezen. Win-win.

Binnen dit project laten we ook LCA-studies uitvoeren van enkele vernieuwende kaasverpakkingen in de markt. Met een LCA (Levenscyclusanalyse) brengen we de algemene milieuimpact in kaart en zien we welke verpakking finaal de meest duurzame is.