Vol van smaak.
Vrij van CO₂

Een bereidingsproces dat uiterst kwalitatief is, daarvan hebben we kaas gegeten. Uiteraard omdat het die rijke smaak oplevert. Maar ‘kwalitatief’ wil ook zeggen dat we op een duurzamere en bewuste manier kaas maken. Van koe tot kaas. Volledig volgens de filosofie van moederbedrijf Milcobel, kiest Brugge Kaas voluit voor meer respect voor natuur, mens en dier... en minder CO₂- uitstoot.

Sterker:
Brugge Kaas mag zich een CO₂- neutrale kaas noemen.

En daar zijn we -net zoals op onze smaak- nogal trots op.
“Proef meer” betekent dus ook: “proef duurzamer”.

Mooi.
Maar wat is dat dan precies,
CO₂- neutrale kaas?

Simpel: wij herleiden de CO- uitstoot van onze kaasproductie tot nul.

Veevoeder produceren, koeien melken, grondstoffen transporteren, melk verwerken tot kaas en die verpakken... het gaat allemaal gepaard de uitstoot van CO₂ en andere broeikasgassen.

Wij verminderen de uitstoot van CO en andere broeikasgassen in de keten van kaasproductie en compenseren onze resterende uitstoot via klimaatprojecten.

De drie essentiële stappen:

01

INZICHT

Alles begint bij inzicht.

Over het aantal broeikasgassen dat wordt uitgestoten, bijvoorbeeld. Niet enkel de emissies van de kaasmakerij worden in kaart gebracht. Ook onder meer de rechtstreekse methaanuitstoot van de koe, de activiteiten op en rond de boerderij, het melktransport en verpakking worden meegenomen. Hierbij is het belangrijk dat we alle broeikasgassen meenemen en herleiden naar CO-equivalenten. Zo heeft een ton methaan hetzelfde opwarmend vermogen als 30 ton CO- equivalenten en wordt dit ook zo verrekend. Wanneer we alle emissies bij elkaar optellen, komen we bij de zogenaamde carbon footprint van de kaas. En daar draait het allemaal om.

02

REDUCEREN

Brugge Kaas zet zich in voor het milieu.

Vroeger, nu en in en in de toekomst. En het kan altijd nog beter. Daarom willen we onze CO- voetafdruk verder blijven verminderen, tot wel -35% in 2035.

Onze boeren en medewerkers leveren hiervoor dagelijks inspanningen. Hoe we dat doen? Door zoveel mogelijk circulair te werken en de verspilling van grondstoffen, energie en water te verminderen. Minder is meer. 

Daarnaast gaan we voor efficiënte landbouwpraktijken zoals evenwichtige rantsoenen voor onze koeien. Ook hergebruik van restwarmte en water en opwekking van groene stroom op de boerderijen zijn belangrijk.

De koe bij de hoorns: optimaliseren melkveehouderij.

In Vlaanderen hebben de melkveehouderijen hun koolstof-voetafdruk de voorbije 20 jaar al met 30% gereduceerd. Ook onze melkveehouders zetten zich in voor duurzaamheid. Aan de hand van een duurzaamheidsmonitor worden hun inspanningen opgevolgd en worden zij beloond met een duurzaamheidspremie.

(bron: Wat is de duurzaamheidsmonitor)

03

COMPENSEREN

35% minder is nog geen 100%. Daarom willen we de overblijvende CO- uitstoot compenseren. Dat doen we door het ondersteunen van een gecertificeerd klimaat- en windproject, in samenwerking met CO2logic. Zo worden hernieuwbare energieprojecten gesteund met groene stroom certificaten, in ontwikkelingslanden en groeiende economieën met CO-rechten (CO-compensaties).

CO-uitstoot kent geen grenzen, dus vermeden CO-uitstoot ook niet.

Onze melkveehouders nemen actief deel.

De melkveehouders van Milcobel nemen tal van initiatieven rond duurzaamheid. Een goede reden dus om hen te belonen met een duurzaamheidspremie. Milcobel gelooft erin dat duurzaamheid positief moet gestimuleerd én beloond worden. We zetten onze leden aan om het elk jaar beter te doen, vanuit hun eigen sterktes en bedrijfsspecifieke eigenheid. Dit biedt elk van hen de kans om duurzamer te worden, elk op hun manier.

Diverse maatregelen hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de uitstoot van CO2, methaan en lachgas fel is verminderd. En dat gaan we in de toekomst ook blijven doen, door dierenvoederrantsoenen verder te optimaliseren, meer nevenstromen uit de voedingsindustrie te gebruiken, nog meer in te zetten op gezonde dieren én een gezondere bodem, meer groene energie te gebruiken, ...

Enkele concrete realisaties van onze melkveehouders:

  • 90% van onze leden voert rantsoenberekeningen uit. Hiermee bepalen ze het perfect evenwichtige en smakelijke rantsoen voor hun dieren. Door mais en gras te analyseren wordt de precieze voedingssamenstelling van het voer bepaald.

  • Bijna de helft past volledige of gedeeltelijke ‘niet-kerende bodembewerking’ toe. Door akkers minder om te ploegen, verbetert het organische stofgehalte in de bodem. Hoe meer CO₂ in de bodem, hoe minder in de lucht.

  • 70% van onze melkveehouders heeft permanent grasland (ouder dan 5 jaar). Weetje: permanent grasland slaat evenveel CO₂ op als bos!

  • 50% van onze melkveehouders heeft zonnepanelen, een windmolen of mestvergister op zijn bedrijf staan en produceren dus zelf hun eigen hernieuwbare energie.

Daarnaast vinden we ook onderzoek belangrijk. Met onze partner ILVO ondersteunen we onderzoeksprojecten om steeds tot nieuwe inzichten te komen. Projecten zoals Klimrek en Happyclimi moeten ons helpen om in de toekomst nog gerichtere en efficiëntere maatregelen te nemen.

Mede dankzij deze initiatieven mogen we met trots het CO2- neutrale label op onze verpakking zetten. Daarvoor werken we samen met een extrerne partij: CO2Logic.

Kom hier meer te weten over deze partner